«Έγινε μεγάλος αγώνας, ώστε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, να υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο τμήμα του, από τις Περιφέρειες». 

ΠΗΓΗ