Τι χάνουν, τι κερδίζουν από το σχεδιο συγχώνευσης οι θεσσαλικές πόλεις .Λάρισα και Καρδίτσα οι μεγάλοι χαμένοι .Το σχέδιο νόμου που έδωσε για διαβούλευση ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μιλά για κατάργηση του ΤΕΙ το οποίο περνά αυτοβούλως στο πανεπιστήμιο. 
Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.
Για τη Λάρισα αυτό σημαίνει ότι χάνει οριστικά τα παρακάτω τμήματα: 
-Ιατρικών εργαστηρίων.
-Ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
-Πολιτικών μηχανικών ΤΕ.
Στη θέση τους ιδρύεται ένα τμήμα τετραετούς φοίτησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος που εντάσσεται στην Τεχνολογική Σχολή.Τα παραπάνω τμήματα που καταργούνται έχουν περίπου 6000 ενεργούς φοιτητές

Για την Καρδίτσα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνει οριστικά το τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας με 1000 ενεργούς φοιτητές, το οποίο μεταφέρεται στα Τρίκαλα. Στη θέση του ιδρύεται ένα τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας που εντάσσεται στη σχολή επιστημών Υγείας με έδρα τη Λάρισα, με άδηλο μέλλον και ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην πόλη παραμένει το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων το οποίο μετατρέπεται σε 5ετούς φοίτησης και υπάγεται η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών που θα έχει έδρα τη Λάρισα και το τμήμα δασοπονίας το οποίο συγχωνεύεται με το Τεχνολογίας και σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου και μετατρέπεται σε Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας που επίσης θα έχει έδρα τη Λάρισα. Η διάρκεια φοίτησης και σε αυτό το τμήμα θα είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
Συμπερασματικά η Καρδίτσα μένει με τρία τμήματα συν την Κτηνιατρική, αντί των τεσσάρων συν την Κτηνιατρική και η θα είναι η μόνη πόλη χωρίς έδρα σχολής, άρα θα εξαρτάται εν πολλοίς από τη Λάρισα για τη λειτουργία και επιβίωση αυτών των τμημάτων.

Εννοείται πως με την κατάργηση της αυτοτέλειας των ΤΕΙ Λάρισας και Καρδίτσας ζημιώνονται οικονομικά οι δύο πόλεις,…

Στο Βόλο ιδρύονται δύο νέα τμήματα το Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Ο Βόλος όπως όλα δείχνουν χάνει ωστόσο τις έδρες του Γεωπονικού πανεπιστημίου και των Οικονομικών Επιστημών που μεταφέρονται στη Λάρισα.

Στα Τρίκαλα καταργείται το τμήμα πολιτικών μηχανικών ΤΕ (συντήρησης μνημείων) και στη θέση του έρχεται από την Καρδίτσα το τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας. Τα τμήματα τεχνολόγων γεωπόνων και λογιστικής και διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακά, ενώ το τμήμα Πληροφορικής της Λάρισας μετρέπεται σε Ψηφιακών συστηάτων.

Ποια τμήματα ιδρύονται στη Θεσσαλία:

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Αγροτεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Νοσηλευτικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Επιστήμης Τροφίμων με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιδ) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την πόλη των Τρικάλων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας,
ιε) Φυσικής με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιστ) Μαθηματικών με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
Ιδρύεται ένα Γενικό τμήμα στη Λάρισα και ένα στη Λαμία για να μπορέσουν να απορροφήσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που περισσεύει από την κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς.

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως με βάση τους οικονομικούς και ακδημαΊκούς δείκτες οι μεγάλοι χαμένοι από τη συγχωνευση είναι οι πόλεις της Λάρισας και της Καρδίτσας, τα Τρίκαλα μάλλον είναι ευνοημενα αφού καταργείται ένα τμήμα πολιτικών μηχανικών που υπολειτουργούσε και ερχεται ενα ζωντανό τμήμα με 1000 φοιτητές από Καρδίτσα, ενώ ο Βόλος κει η Λαμία κερδίζουν με την ίδρυση δύο νέων τμημάτων για κάθε πόλη.

  
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link