και εδώ λίγα πράγματα μέσα στην εβδομάδα, μόνο απόγευμα βέβαια και για καμιά δύο ώρες. Πάντως και άλλοι που τα ψάχνουν περισσότερο δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Σε κανένα τυχερό ποντάρουμε όλοι αυτές τις ημέρες

ΠΗΓΗ