Είναι απαραίτητη η απογραφή όλων των τύπων εκμεταλλεύσεων χοίρων και του πληθυσμού τους.

ΠΗΓΗ