Ειδικά η καλλιέργεια του ακτινιδίου στην κοιλάδα των Τεμπών, προσδίδει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχουν αναγνωρισιμότητα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

ΠΗΓΗ