Ένας μεγάλος αριθμός Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.

ΠΗΓΗ