Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 οι Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος και Χυτήρης Απόστολος εκτελούσαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στην ευρύτερη περιοχή του Καρα […]

ΠΗΓΗ