Τον Αύγουστο του 2008 προκηρύχθηκε (υπ’ αρίθμ. 1/239Μ/2008 προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ) η πλήρωση 80 θέσεων αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.

ΠΗΓΗ