Μόνο 1 στα 5 ψεκαστικά έχουν πιστοποιηθεί στη χώρα μας, σκέψεις για ρύθμιση που θα συνδέει το πιστοποιητικό με την αγορά γεωργικών φαρμάκων

Source link