Ακόμη κι αν έχετε επενδύσει στον καλύτερο εξοπλισμό άρδευσης για τις καλλιέργειές σας, το σύστημά σας πρέπει να παρακολουθείται και να συντηρείται τακτικά για να αποδίδει σε βάθος χρόνου.

 

Τα προϊόντα Rivulis Eurodrip αποδίδουν στα υψηλότερα επίπεδα της βιομηχανίας.Το υψηλό αυτό επίπεδο μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες μόνο όταν διαχειρίζεστε και λειτουργείτε το σύστημα άρδευσης σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού. Για να εξακολουθεί το σύστημα άρδευσης να αποδίδει στις μέγιστες επιδόσεις, θα πρέπει να το διαχειρίζεστε σωστά, δηλαδή με καλή συντήρηση, καλή παρακολούθηση και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζετε.

 

Διαβάστετιςσύντομεςσυμβουλέςμαςγιαναβοηθήσετετοαρδευτικό σας σύστημα να αποδίδει αποτελεσματικά:

 

  • Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας όταν η διαφορά πίεσης φτάσει τα 0,5 bar ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόματα φίλτρα σίτας ή χαλικόφιλτρα, καθαρίστε τατουλάχιστον μία φορά το μήνα.
  • Να θυμάστε να διατηρείτε την πηγή νερού καθαρή αποφεύγοντας τη διείσδυση ρύπων, φυτεύοντας γύρω από αυτή βλαστούς για να αποτρέψετε τη διάβρωση του εδάφους και καθαρίζοντας τις εισόδους και εξόδους του νερού.
  • Κατά τη διάρκεια της σεζόν, αδειάστε τους σωλήνες άρδευσης ανάλογα με την ποιότητα του νερού. Για καθαρό νερό, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα, για βρώμικο νερό μία φορά κάθε δύο εβδομάδες και για πολύ βρώμικο νερό μία φορά την εβδομάδα. Αποστραγγίστε τους επίσης μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης στις κύριες ή δευτερεύουσες γραμμές και στο τέλος της σεζόν.
  • Σαςσυνιστούμεναελέγχετετακτικάτοσύστημάσαςγιαδιαρροές, τόσοοπτικάόσοκαιμέσωμετρήσεωνπίεσης και παροχής. Αν παρατηρήσετε αύξηση στις τιμές της παροχής και μείωση πίεσης, συνήθως πρόκειται για ένδειξη διαρροής. Αντιθέτως, μειωμένες τιμές στην παροχή και αύξηση της πίεσης υποδεικνύουν φραγή. Διατηρώντας αρχείο μετρήσεων του συστήματός σας, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τις διακυμάνσεις και να αντιδράσετε εγκαίρως. Οι διαρροές στο σύστημα μπορεί να προκαλέσουν σπατάλη νερού και λιπασμάτων, διάβρωση, συσσώρευση ιζημάτων, λακκούβες νερού (πηγή για κουνούπια) και λάσπη (που απορροφάται από τους σωλήνες).
  • Παρακολουθήστε και καταγράψτε τακτικά τις τιμές της πίεσης λειτουργίας. Διακόψτε τη λειτουργία αν η πίεση του συστήματος πέσει κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή φίλτρανσης (1,5 – 2,5 bar ανάλογα με το είδος του φίλτρου) και ελέγξτε με ένα μανόμετρο τις τιμές πίεσης στην αρχή κάθε κύκλου άρδευσης.

 

 

Ταεξειδικευμέναστελέχημαςμπορούννασαςδώσουν συμβουλές ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστεμαζί μας: www.rivulis.com

ΠΗΓΗ