Ναι στην Εύβοια!!! Παλιά όπως λέει ο πατέρας μου χαρακτηριστικά βρωμούσε ο τόπος από φασσες και φασσοπεριστερα στα περάσματα αλλά κρατούσε και ο τόπος πουλιά αργότερα γιατί υπάρχει φαγητό πολύ. Πλέον όμως τα σημεία που μπορείς να τις καρτερωσεις είναι ελάχιστα γιατί πυκνωσε πολύ το δάσος. Θα δοκιμάσω σίγουρα φετος. Κατά τα άλλα καλό χειμώνα…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ