ΕΟΑΣΝΛ και Π.Ε.Π.Τε.Γ. ζητούν να δοθεί παράταση στην κατάθεση των δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο

Source link