Αν δεν μπορούν πρέπει να απευθύνονται στη ΔΕΗ και να ζητάνε να κάνουν ρυθμίσεις.

ΠΗΓΗ