Υπάρχει πρωτίστως ανάγκη για διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος.

ΠΗΓΗ