Δημιουργούνται πολλές αντιδράσεις από τους επιλαχόντες νέους αγρότες.

ΠΗΓΗ