Κάτοικοι και λουόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο θέαμα.

ΠΗΓΗ