Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

ΠΗΓΗ