Μέχρι τέλος του έτους έρχεται νέο νομοσχέδιο για συνεταιρισμούς, ενιαία συνομοσπονδία, ομοσπονδίες σε επίπεδο περιφέρειας και ΠΕΝΑ οι τρεις πυλώνες του

Source link