Το 50% της ελαιοπαραγωγής έχει χαθεί στην Κρήτη.

ΠΗΓΗ