Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για τους άνδρες.

ΠΗΓΗ