Είχα μια προαίσθηση ότι σήμερα θα είχε μεγάλο πέρασμα…!!!

Θες η φεγγαράδα,το βοριαδάκι,η ξαστεριά, όλα συνηγορούσαν .

Τα μαζεύω το λοιπόν νυχτιάτικα με ένα φιλαράκο και πάμε σε μια πλευρά του

Καλλιδρόμου που κρατάει πολλά ορτυκάκια στα περάσματα.

Πέρασμα βέβαια δεν είχε. Είχε όμως αρκετά ντοπιάρικα πουλιά μέσα σε περσινές

καλαμιές π…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ