Με απόφαση της Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου Μπαλατσούκα Αικατερίνη απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση συνολικού εμβα […]

ΠΗΓΗ