Στο… κυνήγι και της παράνομης αλιείας οι θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, των οποίων οι αρμοδιότητες σύμφωνα με το Δασικό Κώδικα δεν περιορίζονται μόνο στις  ¨περί θήρας¨ διατάξεις […]

ΠΗΓΗ