Από 19 Σεπτεμβρίου και μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι κυνηγοί να ασκήσουν τις ικανότητές τους στο άθλημα αυτό στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα(ΕΚΠΚ), καθώς εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ.

Από φέτος η ΕΚΠ […]

ΠΗΓΗ