Ναι καλά κάνεις σιγά σιγά θα φτιάξει, έχεις και άλλο σκύλο όταν κυνηγάς ?

ΠΗΓΗ