Ο νέος υπουργός έδειξε να κατανοεί την σοβαρότητα των ζητημάτων που ετέθησαν από την ΚΕΟΣΟΕ και χωρίς να ζητήσει πίστωση χρόνου.

ΠΗΓΗ