Την λήψη των παρακάτω αναφερόμενων μέτρων αποφάσισε η Δ/νση Κτηνιατρικής Έβρου, για την αποτροπή εισόδου του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας κ […]

ΠΗΓΗ