Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο 2018-2019 .

Με την απόφαση αυτή ρυθμίστηκε  το πρόγραμμα θήρας της […]

ΠΗΓΗ