Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αγροτική ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

ΠΗΓΗ