Με απόφαση της Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου Μπαλατσούκα Αικατερίνη απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση συνολικού εμβαδού 768 στρ. που ορίζεται ως εξής :

Ξεκινά από τη διασταύρωση Πεταλιά του επαρχιακού δρόμου Κω-Κεφάλου (πρώην στρατόπεδο ΓΠΕΠ). (σημείο Α1) Στην συνέχεια ακολουθεί το χωματόδρομο που κατευθύνεται νότια έως την διασταύρωση του δρόμου Αγ.Μαρίνα –Καρδάμαινα. (σημείο Α2) Ακολουθεί τον δρόμο αυτό νότια –νοτιοανατολικά έως την διασταύρωση Νεμάζος –Αντιμάχεια (σημείο Α3) και στην συνέχεια το χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μέχρι την αφετηρία. Ο Κ.Σ. Κω, παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ.86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΗΓΗ