Την λήψη των παρακάτω αναφερόμενων μέτρων αποφάσισε η Δ/νση Κτηνιατρικής Έβρου, για την αποτροπή εισόδου του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και τους όρους για τις μετακινήσεις των χοιρινών, ως ακολούθως:

1) Ζώνη Αυξημένης Επιτήρησης για την ΑΠΧ:
Ορίζουμε Ζώνη Αυξημένης Επαγρύπνησης(ΖΑΕ) κατά μήκος των Ελληνικών Συνόρων με την Βουλγαρία σε απόσταση (βάθος) 50 χιλιομέτρων από τα Ελληνικά σύνορα η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας και του Δήμου Διδυμοτείχου.

2) Στην ανωτέρω ζώνη εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
2.1 Καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων χοιρινών και απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους.
2.2 Άμεση διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση, ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)).
2.3 Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν από την ΖΑΕ προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης).
2.4 Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε εκμεταλλεύσεις που διατηρούν οικόσιτους χοίρους για οικιακή χρήση, όπως: παρουσία κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και ειδικότερα των αγριόχοιρων καθώς και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
Έλεγχος των μετακινήσεων των ζώων της εκμετάλλευσης και δημιουργία χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από αυτήν
Λειτουργία απολυμαντικής τάφρου με την χρήση του κατάλληλου απολυμαντικού, στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι.
Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων στην εκμετάλλευση με την χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων και την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.
Απαγόρευση επίσκεψης κυνηγών στις εκμεταλλεύσεις και γενικά ατόμων ξένων προς αυτήν,

3) Ενέργειες του προσωπικού των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή Κτηνιατρικών Κέντρων:
Με ευθύνη των Κτηνιάτρων των Αγροτικών Κτηνιατρείων ή των Κτηνιατρικών Κέντρων να ενημερωθούν ατομικά όλοι οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των εκμεταλλεύσεων σχετικά με:
την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου
την γνωστοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται
τις συνέπειες της εισόδου της ΑΠΧ στην εκμετάλλευση και γενικότερα στη Χώρα.
την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας

4. Μέτρα για τους κυνηγούς
i. Οι κυνηγοί ενημερώνουν άμεσα τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν:
Μεγάλο αριθμό ασθενών ή νεκρών ζώων(αγριόχοιρων) στο δάσος
Μεγάλο νεκρών ή τραυματισμένων ζώων στο οδικό δίκτυο
Ζώα(Αγριόχοιρους) με ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα),
Συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λήψη δειγμάτων από τα ζώα με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση
ii. Μέτρα βιοπροφύλαξης στη διάρκεια του κυνηγιού:
Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων.
ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων των θηραμάτων περιορίζεται ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των κυνηγετικών σκύλων
Τα σπλάχνα και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή,
Δεν επιτρέπεται η σίτιση των κυνηγετικών σκύλων με πτώματα νεκρών αγριόχοιρων, το θήραμα και το κρέας του τοποθετείται σε στεγανό αποθηκευτικό περιέκτη ή χώρο, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε κανένα είδος ζώου,
Ο εξοπλισμός, τα υποδήματα και το όχημά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται απευθείας για καθαρισμό και απολύμανση
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θηραμάτων αγρίων χοίρων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) καθώς και σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών.

5. Κυρώσεις:
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4235/2014 και τις διατάξεις άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα

ΠΗΓΗ