Η προθεσμία λήψης της προκαταβολής επεκτείνεται μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ