Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο 2018-2019 .

Με την απόφαση αυτή ρυθμίστηκε  το πρόγραμμα θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Όσσας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 και τέθηκαν οι όροι για την απόκτηση δικαιώματος θήρας στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Όσσας

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Όσσας απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
. Άδεια θήρας θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η οποία να ισχύει
για την περιφέρεια του Νομού Λάρισας (Τοπική, Περιφερειακή, ή Γενική) και
Ειδική άδεια θήρας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας

διαβάστε εδω αναλυτικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΡΑΣ – ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

ΠΗΓΗ