Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η αξιοποίηση του φυσικού, του ιστορικού, του ανθρώπινου κεφαλαίου της περιοχής μπορεί να δώσει αποφασιστική ώθηση στην τοπική οικονομία .

ΠΗΓΗ