Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει τον Ιανουάριο του 2019.

ΠΗΓΗ