Ένα χιλιάρικο εφάπαξ ενίσχυση σε άνεργους, πρώην εργαζόμενους της ΠΑΣΕΓΕΣ

Source link