Στην περιοχή μετέβει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για την πρώτη αποτίμηση των ζημιών.

ΠΗΓΗ