Λαυρεωτική, κουλούρι…. :negative:

 

ΛΟΥΚΑΣ.

ΠΗΓΗ