Έχουν επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες και χρήστες τους.

ΠΗΓΗ