1 σήκωμα 1 ντουφεκιά 1 κάρπωση, ξεκίνησα και εγώ.

ΠΗΓΗ