Παρόλο που δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή στα Σχέδια Βελτίωσης για την α΄ και β΄φάση μαζί, δημιουργείτε πρόβλημα στο ΠΣΚΕ που χρονοτριβεί.

ΠΗΓΗ