Το Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης αποφάσισε τη λήψη των παρακάτω αναφερόμενων μέτρων για την αποτροπή εισόδου του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων(ΑΠΧ) στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθ […]

ΠΗΓΗ