Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρoφίμων, ορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες θα διενεργηθεί το πρόγραµµα του δια του στόµατος εµβολιασµού […]

ΠΗΓΗ