Το γεγονός ότι η ΔΕΗ απαιτεί το 70% του οφειλών – για το αγροτικό ρεύμα που κατανάλωσαν – ώστε να προχωρήσει σε διακανονισμό, «εξοντώνει» οικονομικά τους Έλληνες αγρότες.

ΠΗΓΗ