Πιστεύω ότι τα ζητήματα/προβλήματα της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας δεν μπορεί να μπαίνουν σε πλειοδοσίες ή μειοδοσίες δηλαδή ευαίσθητοι οικολόγοι και ΜΗ.

ΠΗΓΗ