Δημιουργεί έναν πυρήνα απόλυτης προστασίας της άγριας ζωής, μεγαλύτερο των 50.000 στρεμμάτων.

ΠΗΓΗ