Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου ενημερώνει τους κυνηγούς της περιφέρειάς της ότι, βάσει της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητ […]

ΠΗΓΗ