Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει και η ανάγκη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΗΓΗ