Η Αρκτική αλλάζει ακριβώς με τον τρόπο που είχαν εκτιμήσει οι επιστήμονες, αλλά με γρηγορότερο ρυθμό ακόμη και από τις πιο ακραίες προβλέψεις.

ΠΗΓΗ