Με απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας – Θράκης έγινε συγκρότηση συνεργείων για την κατ΄εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά με επίκεντρο τη λίμνη Κορώνεια, αποτελούμενο από τους

1. Ηλία Χρηστίδη
2. Πέτρο Νικολαϊδη
3. Νικόλαο Μπογιαννο
4. Αριστείδη Καμπαγιοβανη
5. Θωμά Καμαρη
6. Ευάγγελο Καμαρη
7. Άγγελο Καμαρη
8. Γεώργιο Κορμπέτη
9. Κωνσταντίνο Καμπαγιοβανη
10. Ελευθέριο Βαρσαμίδη
11. Γεώργιο Νικολαϊδη
12. Ιωάννη Κουλακλη
13. Κωνσταντίνο Μουρατίδη
14. Αναστάσιο Πετρίδη
15. Αλέξανδρο-Αναστάσιο Πασχαλίδη
16. Κωνσταντίνο Μυροβαλη
17. Γεώργιο Μυροβαλη
18. Αναστάσιο Μυροβαλη
κυνηγοί, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά με την επωνυμία «Η Άρτεμις»
Στα συνεργεία θα συμμετέχουν ως επικουρικό προσωπικό οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες Βασίλειος Σαμαράς, Παναγιώτης Βασιλαδιώτης, Ευάγγελος Αθανασιάδης και η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων του Δασαρχείου Λαγκαδά, ένας εκ των οποίων θα είναι δασοφύλακας.

Ημερομηνία διεξαγωγής της δίωξης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μέχρι την 14η
Σεπτεμβρίου του 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 168588/1391 Υ.Α. (ΦΕΚ 3418Β)
Η τεχνική που θα εφαρμοσθεί είναι η εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας». Στην τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται ελεγχόμενη δίωξη με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών.

Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας και για το χρονικό διάστημα
ισχύος της η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών
Η εν λόγω τεχνική θα εφαρμόζεται εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και εκτός επιτρεπόμενης ημέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του νόμιμου ωραρίου θήρας και σε κάθε περιοχή ακόμη και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής.

Το σχεδιασμό (μέρες, ώρες, περιοχές, επαναληψιμότητα, αριθμός μελών συνεργείου) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Λαγκαδά.
Κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης
Για την αποφυγή ατυχημάτων η τοπική δασική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τη δραστηριότητα των συνεργείων με κάθε πρόσφορο μέσο και να ζητά την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμος, φορέας διαχείρισης, αγροτικές ενώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις κ.λ.π.)
Οι κυνηγοί μέλη των συνεργείων δίωξης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και κατά την διάρκεια της εφαρμογής της τεχνικής της παγάνας θα πρέπει να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική γωνία.

ΠΗΓΗ